STOP přepravě hospodářských zvířat

26.10.2017

Před volbami, jsme jako jediní představili náš rozšířený bod programu o ochraně zvířat. Nemůžeme pomoci v rámci vysoké politiky, pomáháme alespoň podporováním organizací, které se zabývají tématy, které zajímají i nás.
Pokud vám není lhostejné nehumánní zacházení se zvířaty a s tím spojený transport, pak prosím podepište petici zde: