SPR-RSČ – Miroslava Sládka: Zásadní programové body

05.09.2017

V tomto videu jsme shrnuli naše základní programové body. Plná verze našeho programu je na našem webu (www.spr-rsc.cz).

Je třeba bránit naši zem proti nelegálním migrantům, kteří berou země Evropy útokem, je ale také třeba řešit vnitropolitickou situaci v naší republice.

Mnohé politické strany a hnutí zapomínají na zvířata - jejich zbytečné utrpení, které je jen v rukou politiků, kteří mohou navrhnout a uvést v platnost novely či zákony, které by takové zacházení se zvířaty zakázaly a pod vysokými pokutami sankcionovaly. Je také třeba řešit důchodovou reformu, podporu mladým rodinám atd. 

To vše my zajistíme, ale bez vaší podpory to nezvládneme, přijďte k volbám a nezapomeňte, naše volební číslo je 23. Děkujeme.