Rozšířili jsme bod programu: OCHRANA ZVÍŘAT

09.09.2017

V této zemi neexistuje politické uskupení, které by se podrobněji zajímalo o ochranu zvířat, celé desetiletí to nikdo neřeší. My, jako jediní přicházíme s obsáhlejší programem na ochranu zvířat!

OCHRANA ZVÍŘAT

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

PROSADÍME ZVÝŠENÍ TRESTU ZA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT (usmrcení, zmrzačení, špatná výživa, nevhodné životní podmínky a jiné způsoby trýznění zvířat).


1) ŘÍKÁME NE POKUSŮM NA ZVÍŘATECH!!!

Nepodporujte toto zbytečné týrání a kupujte značky jen s certifikátem HCS / HHPS. Ony při výzkumech zažívají velkou bolest, utrpení a stres - to vše mnohdy končí jejich smrtí. Používání zvířat za tímto účelem je kruté a nebezpečné. 

Pokusy na zvířatech jsou morálně špatné.

TO MUSÍME ZASTAVIT !!!


2) PSI A KOČKY

 • Prosadíme zákaz a přísné postihy ze nelegální množírny psů a koček
 • Prosadíme zvýšení trestů za týrání zvířat
 • Týrané zvíře bude za dozoru státní Veterinární správy chovateli odebráno a předáno příslušnému útulku
 • Kastrační program a s tím spojená osvěta, i v této oblasti je situace více než katastrofální. Nekontrolované množení koček způsobuje všeobecné problémy, a především utrpení samotných zvířat.
 • Povinnost obcí s rozšířenou působností k zajištění odchytu a následném umístění zatoulaných či opuštěných psů a koček (záchytné kotce, dohoda s útulky, hledání nových majitelů)
 • Přísný zákaz rituálních porážek zvířat, příkladem je "halal" porážka vyloženě týrající zvíře.
 • Zvýšení veterinárního dohledu na chovy dobytka, koní, a všech dalších zvířat v         komerčních i zájmových chovech.

3) DIVOKÁ ZVĚŘ

 • Zemědělci musí zabezpečit svoje pole při sklizni takovým způsobem, aby nedocházelo ke zranění nebo usmrcení zvěře, a to zvláště sečením. Tato povinnost je dána zákonem a musí být vysokými pokutami vynucována!

             Každoročně je jenom při senoseči usmrceno na 70.000 koloušků!

 • Dálnice musí být po obou stranách lemována dostatečným ochranným oplocením zabraňující přístupu zvěři a na vhodných místech musí být vybudovány nadchody pro přirozenou migraci zvěře.

4) HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Každoročně lidé sní několik milionů tun hovězího a vepřového masa, tisíce tun kuřat. Toto je obrovská kopa masa. 20 milionů prasat, 2 miliony kusů hovězího dobytka a 300 tisíc telat musí každý rok zemřít. Zabíjení jako na běžícím páse. Týrání zvířat je v jatkách na denním pořádku. 

Zákon na ochranu zvířat, který zakazuje jejich zbytečné trápení, se v praxi ukazuje jako neúčinný. To se musí změnit!!! 

ZASTAVÍME dlouhotrvající přepravu hospodářských zvířat!

 • Zvířata při přepravě trpí, a to mnohdy opravdu hodně. Není ojedinělé, že při transportu padá jedno na druhé, přepravují se dokonce i březí samice.
 • Stává se běžně, že než dojde k samotné přepravě z bodu A do bodu B, několik kusů zvířat uhyne na následky nevyhovujících podmínek transportu.
 • Samotný systém napájení zvířat je mnohdy nevyhovující, zvířata mají žízeň a nepijí třeba i celou dobu přepravy, která může mít v rámci EU i několik stovek až tisíc km, umírají během přepravy i na dehydrataci (obzvláště v tropických dnech).
 • Klimatizace pro zvířata není, v lepším případě mají některé vozy alespoň ventilátor, který ten úděsný horký vzduch v letním období rozhání, ale celkově jsou podmínky pro transport OTŘESNÉ!

Pokud se jedná o chov samotný a nejedná se o BIO chov, kde mají zvířata volný výběh na pastvu, ale jsou držena v halách, nejsou podmínky vyhovující. Zvířata prožívají stres z nevyhovujícího prostředí. Měli jsme možnost vidět autentické záběry toho, jak se někteří chovatelé ke zvířatům chovají.

 • Samotné porážení zvířat je také mnohdy otřesné a většinou nejde o humánní usmrcení. To se děje jen v těch slušnějších provozovnách jatek a těch bohužel moc není.
 • V minulosti mnoho organizací za svobodu a práva zvířat zveřejnilo autentické záběry z jatek i drobnějších chovatelů, kteří porážejí zvířata sami. Použité metody byly nehumánní, drastické, pro zvíře traumatizující, bolestivé a pro kulturní společnost naprosto NEPŘIJATELNÉ!

To že hospodářská zvířata slouží člověku jako potrava, ještě neznamená, že za svůj krátký život poznají jen to, jak je k němu člověk krutý a bezcitný, stres, smutek a ve finále bolestivou smrt. Zvíře je živý tvor, to je třeba si uvědomit, i to nebohé zvíře vnímá, má cit, cítí bolest.

PROČ SE K NĚMU MUSÍ ČLOVĚK TAKTO ODPORNÝM ZPŮSOBEM CHOVAT?

Člověk musí maso jíst, avšak zvířata musí být chována v lepších podmínkách, usmrcována skutečně humánním způsobem. Případné prohřešky je třeba sankcionovat velmi přísně, pokud by se prohřešek opakoval, tak nařídit okamžitě zákaz této činnosti, ať už by se jednalo o drobné chovatele, tak i o velké chovy. 

My máme tu moc to zastavit, čím více nás bude, tím dříve se tak stane.


5) ŘÍKÁME NE CIRKUSŮM SE ZVÍŘATY V ČR!!!

 • Prosadíme zákaz chovu a využívání volně žijících (divokých) zvířat v cirkusech!
 • Drezúra nejen divokých zvířat v cirkusech je týráním, neboť po nich vyžaduje naprosto nepřirozené úkoly a je provázena krutým násilím při výcviku.
 • Kotce pro tato zvířata nemají dostatečný prostor a divoká zvířata jsou vystavována permanentnímu stresu ze stísněného prostoru, transportní prostory a podmínky pro přesuny divokých zvířat a kočování z místa na místo, je stresující pro tyto zvířata a je to TÝRÁNÍ ZVÍŘAT!

 • Česká republika by svými zákony měla následovat další evropské kulturní státy, které již zákaz divokých zvířat v cirkusech ošetřili zákonem a učinili tak přítrž této nekulturní tradici minulých staletí.

"Velikost národa a jeho mravní rozvoj lze vyčíst ze způsobu, jakým zachází se svými zvířaty."

                                                                                                                                                 Mahátmá Gándhí