Ochrana zvířat, nebo pro některé jen dobrý byznys?

24.09.2017

Jako bývalý aktivista jedné nejmenované organizace na ochranu zvířat, jsem se rozhodl, že oslovím všechny organizace, které se zabývají ochranou zvířat, stejně tak i útulky. Zaráží mě však jejich velký nezájem. 

Oslovil jsem drtivou část různých spolků, nadací a útulků v České republice, ale jejich reálný zájem se přidat a společně prosadit to, za co sami léta marně bojují, byl a je na bodu mrazu. PROČ?

U útulků je to přeci jen něco jiného, tam se starají o nemocná a opuštěná zvířata, většina útulků ani nemá dostatek peněz na svůj provoz a jsou závislé na sponzorských darech, ale právě to by měl být pro ně impuls se přidat, podpořit náš program, vždyť by z toho profitovaly i ty útulky, pokud by se nám podařilo s tím přijít do Poslanecké sněmovny, kde je jediné místo k tomu, něco v této zemi změnit, zlepšit!

Nezájem či netečnost něco skutečně změnit? Proč tedy tyto organizace vznikají a fungují? Nebo je to pro některé spolky jen dobrý byznys, kterým pějí ódu na city a empatii citově založeným lidem? Ale když přijde příležitost, tak si ji nechají proklouznout mezi prsty se suchým vyjádřením, že oni jsou apolitičtí a že se tímto směrem ubírat nechtějí. Dokonce mi jedna organizace napsala, že by to bylo zvýhodnění jedné politické strany před druhou. Tak ať mi ukáže jinou politickou stranu, která má bod programu o ochraně zvířat tak propracovaný, je to jen čirý akt zbabělosti a nezájmu!

Po konzultaci s panem PhDr. Miroslavem Sládkem, jsme rozšířili náš bod programu o ochranu zvířat a skutečně jsem měl za to, že mnohé spolky a nadace toto uvítají a následně podpoří. Žádný politický subjekt v této republice takový bod programu nemá a tak jsem si byl téměř jistý, že to tyto organizace uvítají, chytnou se příležitosti něco skutečně změnit ku prospěchu těch nebohých zvířat, tuto možnost nevyužily, a co víc, drtivá část těchto organizací nenašla ani špetku slušnosti odpovědět, byť s negativním výsledkem.

Tak nevím, za co vlastně tyto organizace bojují, čeho chtějí dosáhnout. Jen blázen či naivka si může myslet, že prosadí nějaký propracovanější zákon o ochraně zvířat bez politiky, bez politiků. Pokud si to některé organizace myslí, pak jsou naivnější více, než jsem si myslel.

Některé spolky však odepsaly a svoji podporu našemu programu vyjádřily, slíbily nám u voleb své hlasy a před volbami i jistou osvětu v rámci jejich možností, za což moc děkuji a jsem připraven udělat vše proto, aby se náš program uvedl v platnost co nejdříve.

Všem těmto skvělým lidem patří velké díky!

Ukončil bych to tímto slavným a často používaných mottem:

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod!


Roman Andrla - kandidát za JMK do PS PČR