Miroslav Sládek - SPR-RSČ vyhlašuje mobilizaci

28.08.2017

Lidská paměť je ošidná, má snahu zkrášlovat minulost a uchovávat jen to příjemné. Minulostí žít nelze, avšak nelze na ni ani zapomínat, ani ji popírat. Minulost i s jejími chybami je třeba znát, abychom se tak vyhnuli jejich opakování. Proto nezapomínejme a nepopírejme to dobré, co bylo učiněno nebo řečeno. Nekriticky obdivovat každého, kdo se nově objeví v politice, neumí nic jiného než opakovat to, co někde opsal a zapomínat na originál, znamená to popírat sám sebe i svoje předky. To je cesta pouze do zapomnění a zániku. Vzorem nám budiž stálost ve slibech a jejich plnění! 

PhDr. Miroslav Sládek