Jak to všechno bylo? Video určené pro ty, co hledají pravdu - 2. díl

25.08.2017

Historie Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa je dlouhá, právě tak, jako celý řetěz neustálých útoků proti ní vedených byrokratickým aparátem, represivními složkami státu a v neposlední řadě ostatními politiky bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Od samého počátku v prosinci 1989 SPR - RSČ vždy byla jedinou skutečně opoziční stranou, která vzešla z lidu a pracovala s lidmi ve prospěch lidu. Nikdy nepatřila mezi vyvolené, předurčené k vládě po zinscenování sametového podvodu. Proto také byla trnem v oku všem jeho aktérům, Václavem Havlem počínaje.
Dnes jsou to již obrovské stohy archivních materiálů, jejichž zveřejnění by byl nadlidský úkol. Proto také předkládáme prozatím stručnou dokumentaci nejpodlejšího útoku nejen na SPR - RSČ, ale především na svobodu, demokracii a demokratické instituce České republiky. Prvotním cílem všech našich nepřátel jistě bylo se zbavit nepohodlné politické strany. K tomu se neštítili použít jakoukoliv špinavost, lež, jakkoliv porušit zákon, pod heslem "účel světí prostředky". Ve své krátkozrakosti však vůbec nedomysleli, že pošlapání principů demokracie a upření svobody jedné skupině lidí pro jejich názory zničí vše a nemůže zůstat bez trestu.
A ten se dostavil vzápětí. Od té doby jsou svoboda a práva občanů neustále omezovány. Každý další uzurpátor moci si snadno najde nějaké vhodné zdůvodnění pro svoje zločiny. Z principů demokracie, dělby moci a demokratických institucí jsou trosky. A každé provinění tehdejší nepřátel se obrací nejen proti nim samotným, ale bohužel proti všem lidem.

Sledujte tedy prosím druhou a finální část dokumentu, který je určen pro lidi, kteří přemýšlejí a hledají pravdu: